Editorial

b_250_0_16777215_00_images_stories_EM3-Editorial.jpgErfgoedEvent 2017
Voor de erfgoedsector belooft 2017 een belangrijk jaar te worden. Met de aangekondigde herijking van het financieringsstelsel van de monumentenzorg krijgt de nieuwe minister van OCW meteen een belangrijk dossier voor zijn of haar kiezen. Een goed moment ook om als sector zowel vooruit als achteruit te kijken. Wat is de afgelopen jaren goed gegaan, maar vooral: hoe kan het beter? En nog belangrijker: welke uitdagingen komen op de sector af en is het huidige stelsel voldoende uitgerust om hier op in te kunnen spelen?


Met het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de daaruit voortvloeiende ‘wisseling van de wacht’, leek het de redactie van ErfgoedMagazine een mooi moment om verantwoordelijk minister Jet Bussemaker te vragen om terug te blikken op haar ambtstermijn, en alvast vooruit te kijken naar een nieuw stelsel voor de monumentenzorg. Het leverde een open en kritisch vraaggesprek op over het functioneren van ons systeem en de uitdagingen voor de toekomst. De minister beschrijft de situatie in het veld uiteraard vanuit het standpunt van de politiek. Omdat monumentenzorg gelukkig niet alleen een zaak van de overheid is, heeft de redactie dezelfde stellingen en vragen voorgelegd aan Leo Endedijk, de voorzitter van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Hij deelt de mening dat het monumentenbestand er goed bij staat, maar waarschuwt tevens dat de overheid zich niet blind moet staren op het optuigen van een stelsel dat alleen sober onderhoud faciliteert. Het vernieuwde stelsel dient vooral het particulier initiatief (financieel) te ondersteunen en maatschappelijk draagvlak te bevorderen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de positie van vrijwilligers.


Wij zien dagelijks in ons werk dat het fundament voor onze monumentenzorg bestaat uit betrokken en bevlogen mensen; dat kunnen even goed burgers als professionals zijn. Zoals uit de vraaggesprekken met Jet Bussemaker en Leo Endedijk naar voren komt, kent de monumentenzorg in Nederland een sterk particuliere inbreng. Dit is bij uitstek te zien op het ErfgoedEvent 2017 dat van 5 t/m 7 april in Den Bosch zal plaatsvinden. Dit meerdaagse vakevenement voor erfgoedprofessionals is voortgekomen uit de Nederlandse Restauratiebeurs. Nog meer dan zijn voorganger wil het ErfgoedEvent verschillende disciplines binnen de sector met elkaar verbinden. Het werkveld van de erfgoedprofessional is vaak heel specialistisch, maar heeft tegelijkertijd ook raakvlakken met andere vakgebieden.


Nu een groot deel van onze monumenten mooi is opgeknapt, wordt het vertellen van verhalen en het vinden van nieuwe gebruikers en functies steeds belangrijker. Het gaat al lang niet meer alleen om de ‘hardware’ – de stenen – maar evengoed om de ‘software’ – de verhalen en het gebruik – van de gebouwen en plekken die we koesteren. De zorg voor ons erfgoed is een interdisciplinair en vooral cross-sectorale aan gelegenheid geworden. Het ErfgoedEvent wil het specialisme dat nodig is voor de materiële instandhouding van ons erfgoed verbinden met de veelzijdigheid die van ons gevraagd wordt om monumenten te laten leven. Wij kijken er naar uit ons een aantal dagen onder te dompelen in al die verschillende facetten die de erfgoedsector zo rijk en boeiend maken. Komt u ook? U krijgt van ons een gratis entreekaart: met de code EM2017 kunt u op de website www.erfgoed-event.nl een gratis entreekaart downloaden. Hopelijk tot ziens op het ErfgoedEvent in Den Bosch!

De redactie